©2018 Vie andelslandbruk

PLANLAGTE AKTIVITETER PÅ VIE FINNER DU INFO OM HER

_3220011.jpg

KOMMENDE DUGNADER

Vi vil fortløpende holde deg informert om kommende aktiviteter på Vie gjennom denne siden og på Facebook. Nå er det viktig at vi alle er loyal mot de retningslinjene folkehelseinstituttet har gitt oss. 

 

For at vi skal kunne planlegge sesongen, er det viktig å vite kor mange som blir med i år. Frist for å betale heile eller delar av sesongavgifta er sett til 1. april.

 

Vurderer du å bli med? Send ein epost til vie.andelslandbruk@gmail.com eller ta ein telefon til: 91 14 14 57.

Helsing gartnarane Ulf og Marit

https://www.facebook.com/groups/247697115572946/?fref=nf

_3170009-2.jpg

SESONGOPPSTART

Det er underlege tider, og ingen veit korleis koronapandemien ser ut om ei veke, ein månad eller eit halvår. Det einaste vi veit er at eigen matauk aldri vert feil, særleg ikkje no. Aldri har vi vel vore så glade for å vere andelsbønder!

 

For at vi skal kunne planlegge sesongen, er det viktig å vite kor mange som blir med i år. Frist for å betale heile eller delar av sesongavgifta er sett til 1. april.

 

Vurderer du å bli med? Send ein epost til vie.andelslandbruk@gmail.com eller ta ein telefon til: 91 14 14 57.

Helsing gartnarane Ulf og Marit

https://www.facebook.com/groups/247697115572946/?fref=nf