top of page

VANNING

De som har satt seg på vanneturnus skal fortsatt forholde seg den turnusen man har satt seg opp på.

Det er TØRT i åkeren og vinden gjør det ikke bedre. Det er derfor veldig viktig at alle andelseiere tar i et tak og hjelper til med vanning. Dersom vi ikke får til en rutine på dette vil det gå utover avlingen drastisk. Dette er en viktig tid så vi kan høste i overflod senere på sommeren.

Vanneturnusen er satt opp fram til 22/6 men vil fortsette og fornyes i forhold til været

HUSK: Du skal ikke stå og se på at det vanner i tre timer😜

Her er det snakk om å flytte på slangen og dra hjem igjen. En operasjon som tar omtrent 10 min.

De som har anledning til å vanne fra morgenen fram til 12:00 kan gi en beskjed i kommentarfeltet her. De skal da sette på vann og gi beskjed her at de har gjort det.

INFO OM FLYTTING AV SLANGE:

  1. Den som stenger vannet på kvelden flytter slangen videre til vannstrålen overlapper der det er vannet. I retning Vieåsen

  2. Den som setter på vannet ca kl 12:00 sjekker at sprederen fungerer og vanner.

  3. De som kommer på ettermiddag flytter sprederen og sjekker at den vanner

  4. Når ett felt er vannet ferdig (f.eks gulrotfeltet) flytter man slangen til enden av neste felt (f.eks. løkfeltet). Enden av feltet er nærmest Jølstra.

  5. Så vanner man seg gradvis oppover gjennom dagene i retning Vieåsen som indikert i punktene over.

  6. Der det er åpent og ikke plantet noe skal ikke vannes.

  7. Potetfeltet skal vente til vi har vannet alt annet.

  8. Vannkran er inne i melkerommet (på forsiden av låvebrua), blå hendel.

  9. Om det ikke kommer vann ut av sprederen må du vri på bryterne som vist på bilde # 2. Den øverste med rød pil må stenges og den nederste med rød pil må åpnes.

  10. Ring ULF på 92085247 om det er noe dere lurer på

bottom of page