top of page

HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM?

Ein andel (eingongssum) kostar kr. 500.- Deltaking i dyrking/hausting sesongen 2022 kostar kr. 2 900.-, og inneber 18 dugnadstimar i sesongen.

bottom of page