top of page

HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM?

Ein andel (eingongssum) kostar kr. 600.- Deltaking i dyrking/hausting sesongen 2023 kostar kr. 3 100.-, og inneber 20 dugnadstimar i sesongen.

Nytt: Ein kan betale halv sesongavgift og halverer då også antall dugnadstimar.

bottom of page