top of page

HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM?​
 

Ein andel (eingongssum) kostar kr. 600.-

Deltaking i dyrking/hausting sesongen 2024 er delt inn i to kategoriar:

1. Du kan kjøpe ein stor andel kostar

kr. 3 250.-, og inneber 20 dugnadstimar i sesongen. 

2. Du kan kjøpe ein liten andel for

1 800.-, og inneber 12 dugnadstimar

bottom of page