HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM

Ein andel (eingongssum) kostar kr. 500.- Deltaking i dyrking/hausting sesongen 2020 kostar kr. 2 900.-, og inneber 15 dugnadstimar i sesongen.