©2018 Vie andelslandbruk

Kontaktdetaljer

Vie andelslandbruk

Vie

6812 Førde

 

 

E-post: vie.andelslandbruk@gmail.com

Tel.: 92085247

We'd love to hear from you!

Vie Andelslandbruk SA har per februar i 2018 ca 50 medlemmer. Vi leiger kring 4 mål jord hos Sjur Wie på Vie i Førde, vest for juletreskogen.Vie Andelslandbruk vert drive etter økologiske prinsipp. Vi kan tilby ureist og  sunn mat, nye vener, frisk luft, ei og anna vassblemme og nærleik til naturen

 

Ein andel (eingongssum) kostar kr. 500.- Deltaking i dyrking/hausting sesongen 2017 kostar kr. 2 500.-, og inneber 15 dugnadstimar i sesongen.

 

Vi dyrkar potet, gulrot, jordskokk, pastinakk, mange typar kål, beter, lauk, urter og salatar. I fjor hadde vi kring 70 ulike sortar. Etter ein fantastisk sesong i fjor, går vi vidare med eige drivhus, til oppal av eigne plantar og for grønsaker som treng ekstra varme.