top of page

Velkomen til open dag

Søndag 3. april vert det open dag på Vie andelslandbruk! 

Har du ei spirande interesse i magen, og eit ynskje om å dyrke eigne grønsaker?

Stadig fleire ser verdien av og gleda i å dyrke sjølve. Småskala matproduksjon med kreative, og skapande hender gir mat av høg kvalitet, sterkare tilknytning til det levande, og eit miljø der vi lærer og utviklar oss saman - som menneske, og matprodusentar. 

På Vie har vi andelseigarar i ulike aldrar, og med ulike erfaringar. Det som bind oss saman er interessa for det vi driv med, og gleda vi får av å sjå det spire, og gro. Småbarnsfamiliar, unge, vaksne, og eldre kan alle delta - vi har plass til fleire!

Andelsinnskotet er per no 500,- og varar ut livet. For å vere med på ein sesong, betalar du inn sesongavgift, i 2022 er den på kr 2.900,- Så vil du kunne hauste fersk, og nærande lokalmat gjennom sesongen. Å bli andelseigar krev ingen forkunnskap, kunn eit ynskje om å lære meir, ete bra mat, og deltaking gjennom 18 timar med dugnadsarbeid. Dette er arbeid som å så, plante ut, og gi plantane stell/oppfølging gjennom sesongen.

IMG_7136.JPG
bottom of page