Bli andelseigar

Du kan når som helst sette deg på venteliste for å bli andelseigar, men det er berre ein gong i året i starten av kvar vekstsesong det er opptak av nye andelseigarar. Du forpliktar deg berre for eitt år om gongen.

Vil du bli andelseigar? Ta kontakt via kontaktskjema og merk den med emnet «Ny andelseigar»

Del med andre:

Nytt liv til landbruket